มาแล้ว! พบกับ วารสาร SPU NEWS @ October 2018

UploadImage
 

UploadImage

มาแล้ว! พบกับ วารสาร SPU NEWS @ October 2018

HIGHLIGHTS
 

  • ธรรมดาโลกไม่จำ SPU Brand Ambassador ไม่ได้มีดีแค่สวย-หล่อ
  • โบกมือลาการเรียนรูปแบบเก่า แล้วมาสนุกกับการเรียนรูปแบบใหม่
Outcome Based Learning มุ่งเน้น “การเรียนรู้” ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage