หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

UploadImage
 หากคุณ !!!
ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม และแรงบันดาลใจในเรื่องการประกอบธุรกิจ
ต้องการIdea ใหม่ๆ เพื่อธุรกิจที่มีปัญหาไม่โต ติดล็อค หรือถูก Disrupt
ต้องการหาคนรุ่นใหม่ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

UploadImage

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

UploadImage

สนใจ สมัครได้ที่ everestbyspu.com/register.php
ภายใน 16 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
รับจำนวนจำกัด!!!!!

UploadImage

ระยะเวลาการจัดหลักสูตร
13 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2562 (16 ครั้ง)
ทุกวันพุธ เวลา 12:00 น. – 18:00 น.
ค่าเล่าเรียน: 129,999 บาท
ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 090-426-7998
E-mail: everest.spu@gmail.com
Website: https://www.everestbyspu.com/