เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 นี้  พบกับการแสดงหลากหลายรูปแบบ
เทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน  - 8  ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ของ สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ละครเวที
No Exit 
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
เปิดการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 14.00น.
ณ โถงสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  ชั้น1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ริษยา พยาบาท ฆาตกรรม
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
เปิดการแสดง 2 รอบ เวลา: 13.00 น. และ 17.00 น.
ณ โถงสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  ชั้น1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

Salary Man (รัก) ปิด (รัก) เปิด
เปิดการแสดง 2 รอบ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รอบ 18.00 น.
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รอบ 18.00 น.
ณ โถงสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สาวสติเสีย
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
เปิดการแสดง 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 17.00 น
ณ โถงสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

เพ้อ-คลั่ง
วันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8  ธันวาคม 2561
เปิดการแสดง 2 รอบ  วันละ 1 รอบ เวลา 17.00น.
ณ โถงสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
การเต้นร่วมสมัยผสมสื่อ
ราโชมอน
เปิดการแสดง 3 รอบ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 รอบเวลา 13.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 รอบเวลา  13.00น. และเวลา 17.00น.
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.

8 Women
เปิดการแสดง 3 รอบ  
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น และ 17.00 น.
สามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ “ฟรี”
โทร. 081-469-2217 (วาเลนไทน์)
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

อมฤตาลัย
เปิดการแสดง 3 รอบ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 รอบเวลา 13.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 รอบเวลา  13.00 น. และเวลา 17.00 น.
ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
 
การออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Witch (inspiration from Hogwarts House)
จัดแสดงรูปแบบแฟชั่นโชว์
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน  .2561
เปิด 2 รอบการแสดง เวลา  14.00 น. และเวลา  18.00 น.
ณ Convention 1-2 ชั้น 4  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

วรรณคดี
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
รอบที่1  แสดง เวลา 14.00 น.
รอบที่2  แสดง เวลา 18.00 น.
ณ Convention ชั้น 4 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
การแสดงคอนเสิร์ต
8 Forever Concert
วันอาทิตย์ที่ 11 และวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
วันละ1รอบ เวลา 18.00น.
ณ Exhibition Hall ชั้น1 โซน A อ าคาร  40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
การนำเสนอการเขียนบทละคร
แผล
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

พ่อเลี้ยง
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  เวลา 17.00 น.
ณ สาขาศิลปะการแสดง  คณะนิเทศศาสตร์  Studio2 ชั้น2 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
การฝึกฝนนักแสดงกับปัญหาของเด็ก
Acting Coach เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น.
ณ โถงสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  ชั้น1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการแสดง
ได้ที่แฟนเพจหลักและอีเว้นท์
ของสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
#Thesis #SPU #PASPU #SPUสาขาการแสดง
#Drama #Dance #Mapping #Concert #Playscript
#HarryPotter #FashionShow #November
#Dek58 #Dek59 #Dek60 #Dek61 #Dek62