ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 จาก (มสวท.)

UploadImage
 


UploadImage


ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
กรรมการผู้บริหาร
บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด 
ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความภาคภูมิใจในตัว ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหารบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018  (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018)
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ(องคมนตรี) เป็นประธานพิธี


UploadImage

เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ  ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา


UploadImage