บัญชี SPU นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจฯ บริษัท สหยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

UploadImage
 

บัญชี SPU นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจฯ บริษัท สหยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ นิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท สหยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) ปลื้มใจกับลูกศิษย์ที่ผู้บริหารกล่าวว่า "คณะบัญชี SPU ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความสามารถสู่สังคม"