บัญชี SPU ร่วมกันทำบุญถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

UploadImage
 

บัญชี SPU ร่วมกันทำบุญถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบัญชี พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม