ฟัง Tech Talk Season 3 ครั้งที่ 7 สตาร์ทอัพไทยมาแรง Seekster เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปฟัง Tech Talk Season 3 ครั้งที่ 7 
หัวข้อ “สตาร์ทอัพไทยมาแรง Seekster เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้าน”
Seekster แอฟพลิเคชันผู้ให้บริการจัดหาทำความสะอาดและซ่อมแซมทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน
โดย คุณชัยนาท จรัญวัฒนากิจ  CMO แห่ง Seekster
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/HdYb05gZ8lFCSqVD3