ม.ศรีปทุม เชิญชวนร่วมการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ปี 2561 ครั้งที่ 2

UploadImage
 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ร่วมกับ ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนร่วมงานการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
The Regional Conference on Graduate Research 2018
Theme “Cutting Edge Era of Business and Beyond”

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 2 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.
 
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่ Click >> https://goo.gl/HQ7DvK
แบบฟอร์มบทความภาษาไทย/อังกฤษ Download: https://goo.gl/rpTDnV
Website งานประชุมฯ Click >> https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=17378

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2579 1111 ต่อ 3000, 3012
 
#graduatecollegeofmanagement
#สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง