ม.ศรีปทุมร่วมยินดีสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ 46ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

UploadImage
 

UploadImage


ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี พร้อมส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ อาคารอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage