เจาะเคล็ดลับ ฟังอย่างไร ...ฟังให้เป็น

UploadImage
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "ฟังอย่างไร..ฟังให้เป็น"  โดย พระอาจารย์สมพงษ์  ธรรมะเดลิเวอรี่
วันเสาร์ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 11-1208  ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม. 
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 3046-7  E-Mail : Piyakorn.wh@spu.ac.th
 
ฟังแล้ว...จะได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้...
ฟังแล้ว...สิ่งที่รู้จะชัดแจ้งมากขึ้น..
ฟังแล้ว...จะพัฒนาตนได้กว่าคนอื่น...
ฟังแล้ว...จะได้ฟื้นสติปัญญาใน....
 
ฟังแล้ว...จะรู้ว่าตัวรู้หรือไม่รู้...
ฟังแล้ว...จะรู้ว่าโง่ฉลาดสักแค่ไหน...
ฟังแล้ว...ได้กำไรปัญญามากกว่าใคร...
ฟังแล้ว...จิตผ่องใสใจเบิกบาน...