กำหนดแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 ทาง www.spu.ac.th ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 คลิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาได้ที่นี่  หรือดูกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาคลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน  1362 และ 1364 สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125
 
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สถานที่ฝึกซ้อม-รับจริง จัดที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเปิดระบบแจ้งความจำนงการเพื่อเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม 2562 ส่วนวันเวลาพิธีฝึกซ้อมและพิธีรับจริงจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง