กำหนดแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 ทาง www.spu.ac.th ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561
คลิกแจ้งความจำนงที่นี่
https://www.spu.ac.th/activities/18822
โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน  1362 และ 1364 สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125

หมายเหตุ
1.  ระดับปริญญาตรี - วัน-เวลาฝึกซ้อม -รับจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่ : ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  

2. ระดับปริญญาโท-เอก จะเปิดระบบแจ้งความจำนง เดือนมกราคม 2562
วัน-เวลาฝึกซ้อม -รับจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่ :  ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.