บัญชี SPU "การสาธิตเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ ใช้ง่าย ใช้ดี ใช้ฟรี ใช้เลย

UploadImage
 

บัญชี SPU "การสาธิตเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ ใช้ง่าย ใช้ดี ใช้ฟรี ใช้เลย

คณะบัญชีจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "การสาธิตเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ ใช้ง่าย ใช้ดี ใช้ฟรี ใช้เลย: Technology Enhanced Learning Tools Demonstration" โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม