เจ๋งจริง!! ม.ศรีปทุมส่งเสริมเยาวชนอัจฉริยะ สามเสนวิทยาลัย ควงวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คว้าแชมป์ถ้วยนายกรัฐมนตรี LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2018

UploadImage
 

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดประลอง “เจ้าความเร็ว” ปั้นอัจฉริยะสมองกล สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กไทยเก่งจริง! ร.ร.สามเสนวิทยาลัยควงคู่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศรับถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท Line Tracking Robot Contest 2018
 
UploadImage

จบลงไปแล้ว!! สำหรับโครงการกิจกรรมดีๆที่เป็นเวทีสำหรับเยาวชนคนเก่งของไทยกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ ในการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี2561 “Line Tracking ROBOT CONTEST 2018” ชิงถ้วยฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

UploadImage

โดยเยาวชนคนเก่งในปีนี้ แชมป์เจ้าความเร็ว ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คว้าแชมป์ระดับมัธยมศึกษา ด้วยความเร็ว 22.1 วินาที และ ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คว้าแชมป์ระดับอาชีวะศึกษา ด้วยความเร็ว 27.8 วินาที เข้ารับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แก่ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฯในครั้งนี้

UploadImage

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน รองประธานบริหารประจำสำนักประธานบริหาร ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ ดร.อมตะ ทัศนภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ โรโยเมชั่น จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทต่างๆให้กับทีมที่ได้รับรางวัล ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
 
UploadImage

UploadImage

ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการ  กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้ออกแบบสร้างรถแข่งวิ่งตามเส้นในรูปแบบการตรวจจับความแตกต่างและสัญลักษณ์ บนพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง เพื่อค้นหาสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านสิ่งประดิษฐ์ สำหรับรถวิ่งตามเส้นความเร็วสูง เพื่อฝึกฝนการออกแบบและพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของรถวิ่งตามเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้และกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

UploadImage

ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น ทำให้ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี2561 “Line Tracking ROBOT CONTEST 2018” นั้น ตอบโจทย์ในการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย ให้เกิดทักษะในการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย

UploadImage

สำหรับผลการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี2561 “Line Tracking ROBOT CONTEST 2018” มีดังนี้
รางวัล ระดับมัธยมศึกษา

UploadImage

รางวัลชนะเลิศ winner ด้วยเวลาการแข่งขัน 22.1 วินาที ได้แก่ “ทีมอะไรนะ” จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ทำเวลาการแข่งขัน 23.5 วินาที ได้แก่ “ทีมPS Robot จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ทำเวลาการแข่งขัน 33.00 วินาที ได้แก่ “ทีมบูรพาโรบอททู จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัล ระดับอาชีวะศึกษา                                  

UploadImage

รางวัลชนะเลิศ winner ด้วยเวลาการแข่งขัน 27.8 วินาที ได้แก่ “ทีมแอล บี เทค สอง” จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลรองชนะเลิศ สำดับที่ 2 ทำเวลาการแข่งขัน 29.1 วินาที ได้แก่ “ทีม“ทีมแอล บี เทค สาม” จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ทำเวลาการแข่งขัน 32.6 วินาที ได้แก่ “ทีมKP Robot Team C” จากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม Best technique ได้แก่ “ทีมวันบอย” จากโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัล Popular Award ได้แก่ “ทีมแถบม่วง” จากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เข้ารับเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร


UploadImage

UploadImage

สุดท้ายนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักและขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันฯในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า ดร.วนายุทธ์ กล่าว.

UploadImage