ที่สุดของนวัตกรรมผลงานวิจัย ช่วยเหลือสังคม“เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ" ใช้งา

UploadImage
 

UploadImage

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม นำผลงานวิจัย ซึ่งต่อยอดเป็นนวัตกรรมใช้งานได้จริง “เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ" บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าปฏิรูป
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าปฏิรูป ประเด็น ผลงานวิจัย “เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ" ซึ่งได้ทำการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจริงใน ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 5 หมู่บ้าน และ ต.โป่ง อ.ด้านซ้าย จ.เลย อีก 3 หมู่บ้าน ตามนโยบาย Thailand 4.0  ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา โดยทำการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 21.15 น. ช่วงที่ 3 ตอนนวัตกรรมสร้างชาติ ที่ผ่านมา

UploadImage


UploadImage


คลิกชม
https://www.facebook.com/kanokpong.sartsang/videos/pcb.2012457972154256/2012457818820938/?type=3&theater