บัญชี ศรีปทุม จัดสัมมนา"การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี" รับรองชั่วโมง CPA / CPD บัญชี ได้ 3 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย!

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
จัดสัมมนา หัวข้อ "การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี"
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง
รับรองชั่วโมง CPA / CPD บัญชี ได้ 3 ชั่วโมง

โดย คุณสุรเดช  เล็กแจ้ง 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฝึกอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด
ที่ปรึกษาธุรกิจวงแผนภาษี บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

เวลา 08.30 - 12.00 น.                 
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

คลิกสมัครออนไลน์
 
สอบถามเพิ่มเติม
คณะบัญชี  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374, 2375
www.spu.ac.th