ม.ศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ
08.00 น.   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน  ณ ลานเสาธงหน้าตึก 11  (รายงานตัว) 
09.00 น.   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน ณ ห้องพิธี
09.30 น.   คณาจารย์ พร้อมกัน ณ ห้องพิธีขบวนธงคณะต่างๆ  เตรียมพร้อมหน้าลิฟท์
09.40 น.   ประธานพิธี และคณะผู้บริหาร ตั้งขบวนแถวหน้าลิฟท์ ทางขึ้นสู่ห้องพิธี
09.45 น.   ขบวนธงนำประธานพิธี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าสู่ห้องพิธี                   
09.50 น.   พิธีไหว้ครู
              - ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวคำไหว้ครู
              - ดาว-เดือนทุกคณะ มอบพานไหว้ครูแด่คณบดีประจำคณะ
              - ผู้แทนสโมสรนักศึกษา มอบพานไหว้ครูแด่ประธานพิธี
              - ผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ มอบมาลัยไหว้ครูแด่คณาจารย์ประจำคณะ
              - ประธานพิธี เจิมหนังสือและตำราเรียน
              -    นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณ
              พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู
                   -   ประธานพิธี มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู
                   -   ประธานให้โอวาทแก่นักศึกษา
              - เสร็จสิ้นพิธี ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนนักศึกษาคณะผู้ถือพาน และตัวแทนผู้ได้รับรางวัล
 
หมายเหตุ :     
1.  การแต่งกายผู้บริหารและคณาจารย์: สวมชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
2. การแต่งกายนักศึกษา
-  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา : สวมชุดสูท
-  นักศึกษาจากคณะต่างๆ : สวมชุดพิธีการ   
 
สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2162