เด็กเก่ง! นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ให้สัมภาษณ์สด รายการ พบหมอรามา ทาง RAMA CHANEL ช่อง True ๔๒

UploadImage
 

UploadImage

เด็กเก่ง! นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ทีม Art’ Gallery เจ้าของรางวัล คลิปสั้น Best of the best  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สัมภาษณ์สดใน รายการ พบหมอ รามา ทางสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANEL ช่อง True ๔๒

UploadImage

นายปวรุตม์ โล้กรุด  ,นางสาวนิภาดา เรืองนุ้ย และนายธัชพล ปิ่นเพ็ชร์ จากทีม Art’ Gallery นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ Best of the best และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดคลิปสั้น ผลงานเรื่อง “Sa-ti” (สติ)  ในโครงการประกวดสื่อเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

UploadImage

ได้รับเชิญเข้าร่วมให้สัมภาษณ์สด ในรายการ พบหมอรามา  เกี่ยวกับผลงานคลิปสั้น “Sa-ti” ที่คว้ารางวัล Best of the best และรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจาก โครงการประกวดสื่อเพื่อการรณรงค์ “รู้เท่าทันสื่ออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา ณ สตูดิโอ รามาแชนแนล โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANEL ช่อง True ๔๒ เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
คลิกชม https://www.facebook.com/kanokpong.sartsang/videos/2000907903309263/

UploadImage