แข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ ระดับ ม.ปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

UploadImage
 

คณะบัญชี ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเงินรางวัลและรับทุนการศึกษา วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เปิดรับสมัคร 5 - 30 สิงหาคม 2561 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่
UploadImage

กำหนดการ
08.30-09.00 น.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจารย์หรือผู้แทนจาก โรงเรียนต่างๆ ลงทะเบียน และรายงานตัว
                       เพื่อรับมอบวุฒิบัตรในการที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
09.00-09.15 น.   ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะบัญชี
09.15-09.30 น.   พิธีเปิดการแข่งขันฯ โดย ท่านอธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
09.30-09.50 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น.   เริ่มการแข่งขันรอบแรก           
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.   เริ่มการแข่งขันรอบสอง
                       พักรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรมสัมพันธ์
15.30-16.00 น.   ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ
                       รองชนะเลิศ อันดับ 1  อันดับ 2 และรางวัลชมเชย
                       ประธานพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และทำพิธีปิดการแข่งขันตอบปัญหาฯพร้อมถ่ายภาพที่ระลึก
                       เสร็จพิธี