โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ "มหกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2561"

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ "มหกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2561" Thailand Research Expo 2018 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561