ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง! วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ม.ศรีปทุม พี่สอนน้องเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage
 

UploadImage

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ แบบมีครูอาจารย์และพี่เป็นโค้ช ด้วยการนำศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พี่สอนน้องเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ อมุธศรี(เสือ) ฅ.ฅน บ้านนอก ศิษย์เก่ากลุ่ม SARGMET ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการทำงาน workshop Iot, Netpie ให้กับน้องๆนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ได้รับฟังและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเป็นกันเอง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ณ ห้องเรียน 5-1505 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

UploadImage

UploadImage