ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง! วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ม.ศรีปทุม พี่สอนน้องเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง | มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง! วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ม.ศรีปทุม พี่สอนน้องเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage
 

UploadImage

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ แบบมีครูอาจารย์และพี่เป็นโค้ช ด้วยการนำศิษย์เก่าเล่าเรื่อง พี่สอนน้องเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ อมุธศรี(เสือ) ฅ.ฅน บ้านนอก ศิษย์เก่ากลุ่ม SARGMET ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการทำงาน workshop Iot, Netpie ให้กับน้องๆนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ได้รับฟังและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเป็นกันเอง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ณ ห้องเรียน 5-1505 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

UploadImage

UploadImage