ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม! IT SPU ถ่ายทอดความรู้ IoT: Internet of Things สู่นายทหาร วิทยาลัยการทัพบก

UploadImage
 

UploadImage

ดร.สุรชัย ทองแก้ว ด๊อกเตอร์หนุ่มหล่อ จาก Tokyo Institute of Technology, Japan อาจารย์คุณภาพคนรุ่นใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(คนนั่งขวา) บริการวิชาการสู่สังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “IoT: Internet of Things “ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการนำ IoT: Internet of Things เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฎิบัติงานนอกจากนี้ ยังได้นำ Smart Plug ที่ควบคุมผ่านไลน์ และ Smart Farm ที่ควบคุมด้วย google assistant ที่ทางคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IT SPU ช่วยกันทำไปสาธิตในการบรรยายครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหารวิทยาลัยการทัพบก ซึ่งเป็นนายทหาร ยศพันเอก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพฯ

UploadImage

ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า  หลายคนคงจะคุ้นๆ กับคำว่า IoT หรือ Internet of Things แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า IoT คืออะไร มีเทคโนโลยีอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ IoT และจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนยุคดิจิทัลให้ดีขึ้นอย่างไร
แน่นอนว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ยานพาหนะ หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านของเราเอง ซึ่งมีการพัฒนาให้ฉลาดและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น สำหรับแนวคิด IoT ที่ย่อมาจาก Internet of Things จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวของเรานั้น สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะเสมือนว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและพูดคุยกันเอง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 
IoT หรือ Internet of Things จึงเป็นแนวคิดการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูล เพื่อให้เราสามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เริ่มเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่พัฒนามาให้เป็นเหมือนศูนย์กลางการควบคุมหรือสั่งการอุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำงานได้ตามที่เราต้องการ เพียงแค่กดหรือแตะด้วยปลายนิ้วง่ายๆ
ตัวอย่างเช่น นาฬิกาเด็กอัจฉริยะ (Kidz Watch) ซึ่งเป็นนาฬิกาสำหรับเด็กที่สามารถโทรได้ ถ่ายรูปได้ พร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้ง โดยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ไม่ว่าบุตรหลานนของคุณจะเล่นอยู่ที่ไหน ก็จะสามารถติดตามได้ตลอดเวลา ทำให้ปลอดภัย ไร้กังวล
 
UploadImage

ดร.สุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเหตุนี้ทางทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาทิ ผศ.จิโรจน์ จริตควญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ,ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล, ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี และอาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ จึงได้ร่วมกันนำเทคโนโลยี เกี่ยวกับ Internet of Things มาคิดค้นและต่อยอดในการนำมาใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การนำ Smart Plug ที่ควบคุมผ่านไลน์ และ Smart Farm ที่ควบคุมด้วย google assistant เป็นต้น
นอกจากนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ยังได้จัดทำโครงการ IOT Back to school  นำความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามโรงเรียนต่างๆที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IOT อีกด้วย