โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ

UploadImage
 

UploadImage
 

โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์

โรงเรียนทั่วประเทศ สามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน
 ได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน 

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
 ‼️

ลงทะเบียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โปรดคลิก แบบฟอร์มการลงทะเบียน

โรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว ต้องยื่น "คำรับรองผู้เข้าแข่งขัน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขันด้วยนะครับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : คำรับรองผู้เข้าแข่งขัน


สำหรับโรงเรียนใด ที่ต้องการหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : หนังสือเชิญแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ 

รางวัลการแข่งขัน

1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

3. รางวัลชมเชย (2 รางวัล) จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

อ่านกติกาการแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ : กติกาการแข่งขันและรางวัล

หากมีข้อสงสัย 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : 
02-579-1111 ต่อ 2383 
โทรสาร : 025791111 ต่อ 2384 
*ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

ตรวจสอบผังที่นั่งแข่งขัน