ประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sport Outfit Design Contest

UploadImage
 

สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  SPU Sport Outfit Design Contest ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดรับผลงานวันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561
Download ใบสมัครและ รายละเอียดได้ที่  https://www.spu.ac.th/department/sports
ส่งผลงานด้วยตนเองที่ สำนักงานการกีฬา  

กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561
ประกาศผลงานผ่านทาง  https://www.spu.ac.th/department/sports/award/
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ    วันที่ 17 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการด้วยตนเอง    วันที่ 24 กันายน 2561
ประกาศผลการตัดสิน    วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กำหนดการมอบรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2562
หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการรับรางวัล จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
 
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ            : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวันรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง    : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวันรองชนะเลิศ อันดับสอง    : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวันชมเชย            : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท