kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sport Outfit Design Contest

UploadImage
 

สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  SPU Sport Outfit Design Contest ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดรับผลงานวันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561
Download ใบสมัครและ รายละเอียดได้ที่  https://www.spu.ac.th/department/sports
ส่งผลงานด้วยตนเองที่ สำนักงานการกีฬา  

กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561
ประกาศผลงานผ่านทาง  https://www.spu.ac.th/department/sports/award/
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ    วันที่ 17 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการด้วยตนเอง    วันที่ 24 กันายน 2561
ประกาศผลการตัดสิน    วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กำหนดการมอบรางวัล วันที่ 4 มกราคม 2562
หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการรับรางวัล จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
 
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ            : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวันรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง    : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวันรองชนะเลิศ อันดับสอง    : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวันชมเชย            : ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท