สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Triple SSS

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยาย สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Triple SSS
ภาคเช้า
คุณนริศ ชุณงาม

Master Practitioner & Master Therapeutic Coach of Neuro Linguistic Programming นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ภาคบ่าย
คุณโอฬาร วีระนนท์
Super Connector & Progressive Marketing CEO & Co-Founder, DURIAN CORP
เจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller “คอนเนคชั่นพันล้าน สานเองได้” เจ้าของ Fanpage : BomOlarn
ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม