Line Tracking Robot Contest 2018 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี | มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Line Tracking Robot Contest 2018 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

UploadImage
 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญชวนคณาจารย์และน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2561 (Line Tracking Robot Contest 2018) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เพื่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์และค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกกรมของประเทศ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
 
รางวัลการแข่งขัน ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา
- รางวัล Best Technique 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
- รางวัล Popular Award 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัล Engineering Achievement Award 22 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
 
รางวัลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลการแข่งขัน ระดับอาชีวะศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 
ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร (สมาชิกทุกคนในทีม) รับได้ที่ ณ.จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
เวลา 10.00 – 16.30 น.  ทดสอบและซ้อมกับสนามจริง ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
อาคาร 1 ชั้น 5 (ห้องบัวหลวง)
 
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ทดสอบสนาม
เวลา 10.00 – 10.15 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 10.15 – 14.30 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือก
เวลา 14.30 – 15.45 น.  เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 15.45 – 16.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน
เวลา 16:00 – 16:30 น.  พิธีมอบรางวัล
 
สอบถามเพิ่มเติม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มือถือ 091-409-5459 Fax: 02-579-1111 ต่อ 2147 Email: wanayuth.sa@spu.ac.th