วิศวะ ศรีปทุม จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ 6 แห่ง จัดแข่งขัน Line Tracking Robot Contest 2018 ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) และบริษัท เอ็กเซลเลนท์โรโบเมชั่น จำกัด (ER: Excellent Robomation.Co.,Ltd)  จัดการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2561 (Line Tracking Robot Contest 2018) ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เพื่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์และค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกกรมของประเทศ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0
 
รางวัลการแข่งขัน ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
- รางวัล Best Technique 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
- รางวัล Popular Award 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัล Engineering Achievement Award 22 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
 
รางวัลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลการแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 2 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับ 3 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 
ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร (สมาชิกทุกคนในทีม) รับได้ที่ ณ.จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน (ตรวจสอบลำดับทีม บัตรประจำตัว ตรวจสอบรายชื่อทีม)
09.00 - 16.30 น. เข้าทดสอบสนาม A B C D และ E และทดสอบสนามรองชิงชนะเลิศ (ทดสอบสนามได้ทุกสนาม)
 
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน (ตรวจสอบลำดับทีม บัตรประจำตัว ตรวจสอบรายชื่อทีม เอกสารบันทึกเวลา)
09.30 - 10.00 น. หุ่นยนต์ทุกทีมรายงานตัวต่อสนามแข่ง เก็บหุ่นยนต์ในพื้นที่สนามที่กำหนด
10.00 - 10.15 น. พิธีเปิด
                      - หัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ กล่าวรายงาน
                      - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน
                      - ผู้อำนวยการแข่งขัน ชี้แจงกฎกติกาและข้อบังคับการแข่งขันฯ และผลรางวัล
10.15 - 10.30 น. กรรมการสนามเข้าพื้นที่สนามแข่งขัน (ตรวจสอบความเรียบร้อย ความพร้อมของสนาม เซนเซอร์ ระบบจับเวลา)
10.30 - 12.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก ทุกสนาม A, B ,C ,D และ E
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (ตัวแทนทีมรับข้าวกล่องได้ที่จุดลงทะเบียน)
                       - กรรมการสรุปทีม 30 ลำดับที่ผ่านรอบคัดเลือก
                       - นำสนามรอบคัดเลือกออกจากพื้นที่
                       - จัดสนามรอบชิงชนะเลิศ
                       - ประกาศผล ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 30 ทีม
13.15 - 15.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
                       - แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน
                       1) รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                       2) ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                       3) อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล จาก สถาบัน เอ เลเวล (A Level)
                       - กรรมการตัดสินสนาม 2 คน ต่อสนาม (ประจำเส้น Start กดปุ่มเวลา และ จับเวลาการแข่งขัน 6 นาที)
                       - ผู้ช่วยกรรมการ 2 คน ต่อสนาม (นำส่งเอกสารบันทึกเวลา)
15.30 – 15.45 น. ประกาศผลรางวัล
                       - กรรมการสรุปทีม ที่ได้รางวัลทั้งหมด
                       - รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา 1 รางวัล และ ระดับอาชีวศึกษา 1 รางวัล
                       - รางวัล Best Technique 1 รางวัล, รางวัล Popular Award 1 รางวัล
                       - รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 , รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 3 (ระดับมัธยมศึกษา)
                       - รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 , รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 3 (ระดับอาชีวศึกษา)
15.45 – 16.00 น. พิธีมอบรางวัลและถ้วยรางวัล
                       - ตัวแทน สพฐ. มอบรางวัลชนะเลิศ และถ้วยรางวัล + เหรียญ (ประเภทมัธยมศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา)
                       - ตัวแทน บ. TQM มอบรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 และถ้วยรางวัล + เหรียญ (ประเภทมัธยมศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา)
                       - ตัวแทน บ. TQM มอบรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 3 และถ้วยรางวัล + เหรียญ (ประเภทมัธยมศึกษา และ ประเภทอาชีวศึกษา)
                       - ตัวแทน บ. ER มอบรางวัล Best Technique และถ้วยรางวัล + เหรียญ
                       - ตัวแทน บ. ER มอบรางวัล Popular Award + เหรียญ
                       - คณบดีหรือผู้แทน มอบรางวัล 22 ทีม ที่ผ่านรอบคัดเลือก + เหรียญ
15.45 น.            พิธีปิด
                       - เรียนเชิญผู้แทน สพฐ. กล่าวปิด
                       - เก็บภาพถ่ายรูปรวมทีมที่ได้รับรางวัล (บทเวทีใหญ่)สอบถามเพิ่มเติม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มือถือ 091-409-5459 Fax: 02-579-1111 ต่อ 2147 Email: wanayuth.sa@spu.ac.th