ก้าวแรกของการเป็นนักประดิษฐ์! วิศวะ ม.ศรีปทุม จัดอบรมระบบสมองกลหุ่นยนตร์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2

UploadImage
 

ก้าวแรกของการเป็นนักประดิษฐ์! วิศวะ ม.ศรีปทุม จัดอบรมระบบสมองกลหุ่นยนตร์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2  

UploadImage
 
      วิศวกรรมไฟฟ้าฯ ม.ศรีปทุม จัดอบรมระบบสมองกลหุ่นยนตร์อัตฉริยะวิ่งตามเส้น ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์


UploadImage

      ดร.วนายุทธ์  แสนเงิน  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม กล่าวว่า “เด็กๆ ทุกคน ทีมที่เข้าร่วมการอบรม แต่ละทีมมีความสนใจการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เชื่อว่าน้องๆ จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมมากขึ้นแน่นอน และเชื่อว่าทุกคนจะนำเอาความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อไป”

UploadImage


      ทั้งนี้มีนักเรียนจากหลายสถาบันให้ความสนใจในเรื่องหุ่นยนต์และระบบสมองกลหุ่นยนตร์อัจฉริยะเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้  คุณครูที่เข้าร่วมการอบรม ยังจะได้รับความรู้เทคนิคต่างๆ สำหรับการเป็นผู้ให้คำปรึกษา แก่นักเรียนตัวแทนโรงเรียน หรือชมรมกิจกรรม ในการสร้างและออกแบบระบบควบคุม หุ่นยนตร์วิ่งตามเส้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขันจริงใน วันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ต่อไป

UploadImage

UploadImage