ร่วมอนุโมทนาบุญกับวิทยาลัยโลจีสติกส์ และ ซัพพลายเซน

UploadImage
 

ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในวันสถาปนาฯ
อาจารย์ธนกร ณรงค์วานิช หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมโมทนาบุญกับวิทยาลัยโลจีสติกส์ และ ซัพพลายเซนที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญ
กับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลฯ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม