International Education Fair 2018

UploadImage
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน International Education Fair 2018 ภายในงานพบกิจกรรมออกบูธนิทรรศการการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาต่อ การบรรยายพิเศษ เรื่องเล่า “ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ"
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ Exhibition Hall  ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

กำหนดการ
13.30-14.00 น. - พิธีเปิด พร้อม การแสดงจากนักศึกษา
14.00-15.00 น. - การบรรยายพิเศษ “โอกาสในการทำงานกับภาคธุรกิจและเทคนิคในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ
15.00-15.30 น. - โอกาสการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ พร้อมเรื่องเล่า “ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ”
15.30-16.30 น. - กิจกรรมบนเวที การแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ
16.30 -17.30 น. - ร่วมเล่นเกมส์ และจับรางวัลเพื่อรับของที่ระลึก
                      - กิจกรรมการออกบูธนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ
                      - บริการให้คำปรึกษาพร้อมข้อมูลศึกษาต่อพร้อมบริการครบวงจร
                      - รับเอกสารแนะนำสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ