"การทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุดคือการลงมือทำ" Train the Trainer : “How to start STARTUP”

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาบริหารธุรกิจ
จัดโครงการ  Train the Trainer : “How to start STARTUP”  

โดยวิทยากร คุณสุดชาย  สิงห์มโน
CEO บริษัท ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
Founder สตาร์ทอัพเฮ้าส์ ระยอง
Founder บริษัท ทริปบัดดี้ จำกัด
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2561  เวลา 8.00 - 17.30 น.
ณ ห้อง Convention ชั้น 4  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.