พบกันครั้งแรก !! 22 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Domino Challenge กล้า!!ท้าล้ม #2

UploadImage
 

UploadImage

อาจารย์ธีรบูลย์  ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณาจาย์กล่าวต้อนรับน้องๆ 22 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในโครงการ “ถาปัด Indy Creativity Workshop 61” Domino Challenge กล้า!!ท้าล้ม #2 พร้อมทั้งกล่าวจุดประสงค์ของการจัดโครงการที่จัดขึ้น จากนั้นน้องๆทั้ง 22 ทีม ได้ร่วมฟังการอธิบายโจทย์ของการแข่งขันในหัวข้อ อนาคต>อดีต  ทำการแบ่งกลุ่มจับสลากเลือกพี่สตาฟ พร้อมรับรถไฟ และโดมิโน่ทีมละ 10 กล่อง กลับไปซ้อมก่อนการแข่งขัน

UploadImage


UploadImage


UploadImage

ส่วนความพิเศษของ โครงการ Domino Challenge กล้า!!ท้าล้ม ในครั้งที่ 2 นี้ คือการให้น้องๆได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กับโดมิโน่จำนวนที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว (150,000 ชิ้น  หรือต่อทีมประมาณ 5000 ชิ้น)  พร้อมการเข้า Camp 120 ชีวิตกับพี่ๆสตาฟ 50 คน ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ละลายพฤติกรรม พร้อมทำกิจกรรมสนุกๆ ในการแข่งขันวันที่ 19-20 กรกฏาคม นี้อีกด้วย

UploadImage


UploadImage