นักศึกษาเรือสำราญ SPU เยี่ยมชม เรือสำราญ Genting Dream Cruises

UploadImage
 

UploadImage
อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม นำทีมนักศึกษาเยี่ยมชมเรือสำราญ Genting Dream Cruises  ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การทำงานกับตัวจริงประสบการณ์จริง  โดยมีนางสาวสุธาวดี งามดี นักศึกษาที่ฝึกสหกิจและได้งานทำบนเรือลำนี้ คอยต้อนรับและพาทัวร์บรรยากาศบนเรืออย่างอบอุ่น


UploadImage

UploadImage