บัญชี SPU รับมือกับภาษี การเปลี่ยนแปลง 1 ตุลาคม 2561

UploadImage
 

บัญชี SPU รับมือกับภาษี การเปลี่ยนแปลง 1 ตุลาคม 2561

คณะบัญชีร่วมกับเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ จัดสัมมนา “รับมือกับภาษีการเปลี่ยนแปลง 1 ตุลาคม 2561" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Auditorrium1 ชั้น14 อาคาร11 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ที่นั่งในการอบรมเต็ม 200 คน เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างสูง 

#เตรียมพบกับโครงการดีๆด้านภาษีในโอกาสถัดไป