ม.ศรีปทุม เปิดให้ประเมินการสอน ภาคฤดูร้อน 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน และขอนแก่น

UploadImage
 

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาประเมินการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2560
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และขอนแก่น
เข้าระบบ SCMS เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน ได้ที่
Bangkhen: http://scms.spu.ac.th
KhonKaen: http://scmskk.spu.ac.th
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th
หรือ ส่ง Message ผ่าน Facebook FanPage TLC SPU