พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

กำหนดการ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
เวลา 08.00 - 16.00 น.

08.00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ชั้น 8 ห้องเลาจน์
08.30 – 11.30 น. **ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น 8 ห้องเลาจน์ 
13.00 – 13.30 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
13.30 - 16.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม 
UploadImage
การแต่งกาย: 
นักศึกษาภาคปกติ - แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบ
นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ - แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียน หรือแต่งกายชุดสุภาพ