Domino Challenge 2 ชิงทุนเรียนฟรี 5ปี!

UploadImage
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา เตรียมพร้อมให้ดี
การกลับมาอีกครั้ง ...กับการประชันความคิดสร้างสรรค์
Domino Challenge 2 ชิงทุนเรียนฟรี5ปี!
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ โครงการ ‘ถาปัด Indy Creativity Workshop '61
15 มิถุนายน 2561 ทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับหัวข้อ พร้อมแนะนำ ตัวผู้สมัคร
22 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย ที่จะได้เข้าแข่ง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
29 มิถุนายน 2561 ทีมผู้เข้ารอบเข้ารับตัวต่อโดมิโนไปฝึกฝน และเข้าฟังบรรยายหัวข้อการประกวด   ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 น.-12.00 น.
19 - 20 กรกฎาคม 2561 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแบบ Sketch Design ชิ้นงานตัวต่อโดมิโนของทีมตนเองที่ คณะผู้จัดงาน
และเริ่มต่อโดมิโนในสถานที่จริง ตามพื้นที่ๆ
 กำหนดลงทะเบียน  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ห้องบัวหลวง อาคาร 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เริ่มล้มตัวต่อโดมิโน และประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2166 e-mail architecture@spu.ac.th