ศูนย์สุขภาพ เปิดให้คำแนะนำนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

UploadImage
 

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ศูนย์ให้่คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
เปิดให้คำแนะนำนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย บริการแบบทดสอบจิตวิทยา ตรวจสอบ

สุขภาพทางอารมณ์ พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลสิทธิ์บัตรทองและการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งกิจกรรม
พักผ่อนต่างๆมากมาย ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ อาคาร 10 ชั้น 5 เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร 0 2579 1111 ต่อ 2142,2143, 2146
คลิก https://www.facebook.com/spucenterforwellness