ม.ศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพิ่มความรู้ยกระดับคุณวุฒิ SME พร้อมปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

UploadImage
 

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ สร้างสรรค์กิจกรรม Young SME Club ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัย ปูทางสู่การปฎิบัติงานสหกิจศึกษาสถานประกอบการสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพ สู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

UploadImage

มหาวิทาลัยศรีปทุม  โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ  ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ เลขาธิการสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย  ณ ห้อง Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage


โดยมี อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ด้วย

UploadImage

เพื่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นในการยกระดับคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาให้กับสมาชิกของสมาพันธ์ฯ  และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาที่มีใจรักในการทำธุรกิจให้พร้อมออกมาเป็น SME รุ่นใหม่  ฝึกฝนกิจกรรมภาคสนามกับการทำงานจริงๆ และการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สนับสนุนวิทยากรที่เป็นกูรูตัวจริงในด้านต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้การบรรยายในชั้นเรียน และก่อตั้ง Young SME Club เป็นต้น

UploadImage

ติดต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360   อีเมล์ : business@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/  
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #คณะบริหารธุรกิจม.ศรีปทุม