ม.ศรีปทุม ทำดีถวาย 63 พรรษา “สมเด็จพระเทพฯ”

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมใจเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล 63 พรรษา “สมเด็จพระเทพฯ” ด้วยการร่วมทำบุญและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำ ปี2561 ณ วัดบางบัว กรุงเทพฯ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 จำนวน 67 รูป   ณ  พระอุโบสถ  วัดบางบัว  เขตบางเขน กรุงเทพฯ   

UploadImage

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และน้ำดื่ม SPU แก่ พระครูพิสิฐวหารการ เจ้าอาวาสวัดบางบัว เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน ศกนี้โดยในปีนี้ทางวัดบางบัวได้กำหนดจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2561 รวม 17 วัน
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage