รื่นเริงสงกรานต์ไทย สุขใจศรีปทุม! กับเหล่าออเจ้า พนักงานและบุคลากร สนง.อาคารสถานที่ SPU

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงสังสรรค์ “รื่นเริงสงกรานต์ไทย สุขใจศรีปทุม” เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความ ความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน SUP

UploadImage

เมื่อ (6 เม.ย. 61)  ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อาจารย์ปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรและพนักงานสำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระและตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

UploadImage

นอกจากนี้  ยังในจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ”รื่นเริงสงกรานต์ไทย สุขใจศรีปทุม” ในธีม ออเจ้าบุพเพสันนิวาส เพื่อเป็นการสืบสานและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยในงานยังได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ต่อด้วยการกินเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อสร้างความรักความผูกพัน และความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

UploadImage