บัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “เคล็ด(ไม่) ลับสู่ความสำเร็จในโลกการทำงาน”

UploadImage
 

บัญชี SPU  เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 
“เคล็ด(ไม่) ลับสู่ความสำเร็จในโลกการทำงาน”
 
โดย นายชาคร  รุ่งเรืองไพฑูรย์ วิทยากรภาคเอกชน ในโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ณ ห้องปัทมา ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561
 
#ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า