เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดทำการ 9-16 เม.ย.61

UploadImage
 


เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดทำการ 9 – 16 เมษายน 2561 
และเปิดทำการตามปกติ 17 เมษายน 2561
 
Due to Songkran Festival and Family Days,
Sripatum University will be closed 
from 9 – 16 April 2018.
The University will resume regular office hours 
on 17 April 2018