ม.ศรีปทุม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถาบันดีเด่นด้านสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์" งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี2561” จัดโดย สกอ.และควอท.

UploadImage
 

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท.อุปนายกคนที่ 2 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถาบันดีเด่นด้านสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์" ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.) ณ คอนเวนชั่น เอ บี ซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11 ) กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage