ม.ศรีปทุม!! จัดงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า "SPU Home Coming 2018"

UploadImage
 

UploadImage

ในโอกาสครบรอบปีที่ 48  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานคืนสู่เหย้า"SPU Home Coming 2018"  ลูกSPU คืนถิ่น!!! เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสพบเพื่อนเก่า รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะที่พลาดไปสมัยยังเรียน เชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าศรีปทุมให้ "อบอุ่น" ได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกัน โดยมี “ผู้การแต้ม" พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อคืนวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

UploadImage

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดงานคืนสู่เหย้า"SPU Home Coming 2018"  เปิดเผยว่า  ในโอกาสที่ปี 2561 เป็นวาระที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี ของก่อตั้ง จากจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาคมศิษย์เก่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การติดต่อและการเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มาทุกยุคทุกสมัย ร่วมส่งต่อความรัก ความปรารถนาดี ความภาคภูมิใจ จากรุ่นสู่รุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่าง พี่ๆน้องๆ และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน ให้ก้าวเดินไปยังโลกแห่งการทำงานด้วยความมั่นใจ มีความพร้อมที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในองค์กรต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาสังคมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

UploadImage

รศ.กัลยาภรณ์ รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวศรีปทุม ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงาน คืนสู่เหย้าภายใต้แนวคิด "SPU Home Coming 2018" ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวมจิตใจ ที่ก่อให้เกิดพลังของความรักและการให้ ไม่ว่าจะเป็นการ ให้ความรู้ ให้มุมมอง ให้โอกาส และให้การสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสพบเพื่อนเก่า รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะที่พลาดไปสมัยยังเรียน เชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าศรีปทุมให้"อบอุ่น"ได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในฐานะชาวฟ้า ชมพู ลูกศรีปทุม

UploadImage

โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีกตเวทิตาคุณ มอบพวงมาลัย ช่อดอกไม้แด่ครูผู้สร้าง อาทิ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อด้วยการแสดงมินิคอนเสริร์ต จากน้องๆศิษย์ปัจจุบัน วงดนตรี SPU แบรนด์ และการจับรางวัลพิเศษ พร้อมร่วมรับประทานอาหารอร่อยๆร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและความประทับใจให้แก่ศิษย์ทุกยุคทุกวัยเป็นอย่างมาก...แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะออเจ้าทั้งหลาย....

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage