เชิญชวนสรงน้ำพระพุทธรูประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุมและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เทศกาลวันสงกรานต์

UploadImage
 

วันนี้จนถึง 2 เมษายน 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธชินราชสุขมุนีศรีปทุม
พระพุทธรูประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

และในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ขอเชิญร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ณ Exhibition Hall โซน A ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
กำหนดการ โครงการสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์
วันจันทร์ที่  2 เมษายน  2561 ณ Exhibition hall โซน A อาคาร 11
08.45 น.  ตั้งขบวนแห่บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10
09.00 น.  เริ่มเดินขบวนแห่ไปยัง ณ Exhibition hall โซน A อาคาร 11
09.30 น.  เชิญประธานในพิธีฯ รดน้ำพระพุทธรูปยังโต๊ะหมู่บูชา
              และให้พรเนื่องในวันสงกรานต์แก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
09.40 น.  เชิญคณบดีทุกคณะขึ้นรดน้ำอวยพรท่านประธานและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
              เชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำอวยพรท่านประธานและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
              ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
              เสร็จสิ้นพิธีการ

หมายเหตุ : อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายใส่เสื้อลายดอก
               นักศึกษาสวมชุดนักศึกษา