ลงทุนกับ Social media ใดแรงสุด!@Power of Innovative Young Entrepreneurs กับบริหารธุรกิจ SPU

UploadImage
 

“ใช้ Social Media ให้เป็น! เพิ่มโอกาสสร้างธุรกิจจับเงินล้าน”
ขอเชิญชวน นักศึกษาและผู้สนใจ ทุกท่าน
พลาดไม่ได้ต้องฟัง  Power of Innovative Young Entrepreneurs
หัวข้อ ลงทุนกับ Social media ใด แรงสุด!!!
โดยวิทยากร คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย
Senior Manager Content Business – Line Thailand
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. 02-5791111 ต่อ 2360