มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า SPU Homecoming 2018

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนศิษย์เก่า
ร่วมงานคืนสู่เหย้า SPU Homecoming  2018  
วันเสาร์ 31 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น.
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บัตรเข้างาน ราคา 599 บาท 
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1433
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Homecoming 2018