โปรโมชั่นต้อนรับสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดือนมีนาคม 2561 ราคาพิเศษ!

UploadImage
 

วันนี้จนถึง 31มีนาคม 2561 สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับโปรโมชั่น เดือนมีนาคม 2561 ราคาพิเศษ!
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร) สมัครคนเดียว 2,000 บาท/ปี/คน
2) ศิษย์เก่า สมัครคนเดียว 3,500 บาท/ปี/คน
3) บุคคลภายนอก สมัครคนเดียว 6,000 บาท/ปี/คน

*ค่าบริการรายครั้ง
บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 300.- บาท/ครั้ง
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร 9 ชั้น 11

## สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องออกกำลัง