ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

UploadImage
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาวะ  (กลุ่มงานกิจการนักศึกษา)
 
ยินดีให้คำแนะนำนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
บริการแบบทดสอบจิตวิทยา ตรวจสอบสุขภาพทางอารมณ์ พร้อมให้คำปรึกษา
ดูแลสิทธิ์บัตรทอง และดูแลรักษาสุขภาพ
พร้อมทั้งกิจกรรมพักผ่อนมากมาย.....
 
 
อาคาร 10  ชั้น 5
เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์    เวลา 09.00 – 17.00 น.

สอบถามโทร 0 2579 1111 ต่อ 2142 , 2143 , 2146
https://www.facebook.com/spucenterforwellness