ประกาศ!! งดการเรียนการสอน

UploadImage
 

SPU : ประกาศ !! 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี โท เอก
เนื่องในวันฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา
ประจำปีการศึกษา 2559


#SPU PROUD
#วิทยาลัยการบินและคมนาคม
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง