ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักศึกษาเก่ง ชนะเลิศประกวดภาพถ่าย Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษา SPU ที่ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย  “Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม”  โดยได้มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษาเกือบ 1 แสนบาท นอกจากนี้ทางบริษัท Soda Printing ยังให้การสนับสนุนมอบภาพ แคนวาส ที่ระลึก ให้กับภาพที่โดนใจคณะกรรมจำนวน 4 ภาพ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์  ได้เปิดตัวโครงการ “ประกวดภาพถ่าย Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม“  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ครบรอบ 48ปี  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เข้าร่วมส่งภาพถ่าย เข้าประกวดแข่งขัน ในหัวข้อ Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม   เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำภาพถ่ายในมหาวิทยาลัยจากมุมต่างๆ มุมที่สวยงาม และมุมที่บ่งบอกความเป็นศรีปทุม มาแข่งขันเพื่อชิงรางวัลรวมเกือบ 1 แสนบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561

UploadImage

จากนั้นได้มีการเปิดรับสมัครส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแข่งขัน จากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน โดยกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 150 ภาพ จากทั่วมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการได้พิจารณาทำการคัดเลือกภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายให้เหลือ จำนวน 33 ภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 และตัดสินรางวัล ภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศ   รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ชนะเลิศการประกวด ภาพถ่าย Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ครบรอบ 48ปี  ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมี คณะกรรมการ 3 ท่าน เป็นผู้มอบรางวัล  ได้แก่  คุณศุภสิธ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ (ช่างภาพจากนิตยสาร Image) อาจารย์อาคม จงไพศาล อาจารย์ สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม และ อาจารย์สรรทิพย์ ทองวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม

UploadImage

โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุพิบูรณ์ รักแจ้ง  รับเงินรางวัล 6,000 บาท  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และภาพ แคนวาส ที่ระลึกจาก บริษัท Soda Printing จำนวน 1 ภาพ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายน็อต เจนเขตรการณ์ รับเงินรางวัล 4,000 บาท  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และภาพ แคนวาส ที่ระลึกจาก บริษัท Soda Printing จำนวน 1 ภาพ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ป่าเมฆ ยักคะฮึม รับเงินรางวัล 2,000 บาท  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และภาพ แคนวาส ที่ระลึกจาก บริษัท Soda Printing จำนวน 1 ภาพ 


UploadImage

ส่วนรางวัล Poppular Vote จะทำการ เปิดโหวตทาง  Facebook PRSripatum.bk Pages  ในระหว่างวันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผู้ชนะการโหวต จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และภาพ แคนวาส ที่ระลึกจาก บริษัท Soda Printing   

UploadImage

สำหรับการแข่งขันประกวดภาพถ่ายฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำภาพถ่ายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมจากมุมต่างๆ มุมที่สวยงาม และมุมที่บ่งบอกความเป็นศรีปทุม มาแข่งขันเพื่อชิงรางวัล รวมถึงการนำผลงานนักศึกษาที่ได้ส่งเข้าประกวด ทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล มาเป็นคลังภาพของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage